FR / NL

Het bezoek van de expert voorbereiden

Indien u de link naar deze website heeft ontvangen, wil dit zeggen dat uw verzekeraar ons heeft aangesteld om uw dossier te behandelen. Onze teams zullen u spoedig contacteren voor het maken van een afspraak. Zodra een afspraakmoment voor uw dossier wordt vastgelegd, brengen we u hiervan op de hoogte.

Opgelet: Gezien de talrijke schade veroorzaakt door de overstromingen, is de voorgestelde datum voor het bezoek van de expert de vroegst mogelijke datum.
Het is daarom niet mogelijk om de afspraak te vervroegen. Verzoeken om een afspraak te wijzigen zullen daarom altijd leiden tot een latere afspraakdatum (4 tot 6 weken).

Vanaf nu, en in afwachting van het bezoeken van onze expert kan u reeds:

Om u te helpen bij het samenstellen van uw dossier en om het gesprek met de expert tijdens zijn bezoek te vergemakkelijken, nodigen wij u uit om de hieronder vermelde schadelijsten te downloaden en in te vullen. U kan de schadelijst ook al opladen via ons klantenportaal.

Volg de voortgang van uw dossier op ons klantenportaal

In onze openingsemail heeft u de login gegevens ontvangen om toegang te krijgen tot ons online klantenportaal.
Hier kan u eenvoudig foto's, een schadelijst, andere documenten opladen, de status van uw dossier opvolgen en contact opnemen met onze medewerkers.

Het opladen van deze dossierstukken via ons klantenportaal helpt ons in de verdere afhandeling van uw dossier.
Online klantenportaal

Download hier uw ‘Aanvraag hypothecair getuigschrift

Indien u een hypothecaire lening op uw woning heeft lopen zal de verzekeringsmaatschappij u verzoeken een hypothecair attest te bezorgen voorafgaand een mogelijke uitbetaling van het schadebedrag. Deze kan u hieronder downloaden.

FAQ

Wat gebeurt er tijdens een expertise?
Wat is de rol van de expert?
Kan ik mijn huis schoonmaken voor de expertise?
Kan ik het expertiserapport ontvangen?
Kan ik een voorschot krijgen?
Wordt het voorschot in mindering gebracht op het totale bedrag van de schadevergoeding?
Kan ik het exacte uur van mijn afspraak ontvangen per SMS?
Zal de makelaar op de hoogte worden gebracht van de expertisedatum en het uur?
Moet ik de facturen van de gedane reparaties al betalen?
Ik heb nog geen afspraakmoment bekomen, wat nu?

Raadpleeg de webpagina van uw verzekeraar voor meer informatie.